تزریق بوتاکس

به عنوان مقدمه ذکر این مساله لازم است که چروکهای صورت به دودسته تقسیم میشوند:

  1. چروکهای فعال (Dynamic Wrinkles) که بدلیل وجود عضله در زیر آنها به وجود می‌آید.این خطوط نتیجه سالها خندیدن،اخم کردن و تغییر فرم عضلات صورت هستند.
  2. چروکهای غیر فعال (Static Wrinkles) که بدلیل پروسه پیری و تغییرات محتویات درم پوست ایجاد میشود. در مورد چروکهای فعال یعنی چین وچروکهایی که ارتباط مستقیم با حرکات عضلات صورت دارند، ‌به عنوان مثال چین‌های افقی پیشانی، ‌چین اخم بین ابروها وچین‌های دور چشم استفاده از بوتاکس بسیار موثر است.

۱- بوتاکس چیست؟

بوتاکس فرم رقیق و خالص توکسین بوتولینوم است که در شل کردن عضلات بسیار موثر است. این دارو با اسامی تجاری مختلفی در بازار وجود دارد که معتبرترین آنها  BOTOX و Dysprot هستند.

۲- چگونه چروک ها توسط بوتاکس برطرف میشود؟

مقدار مشخصی از بوتاکس توسط سوزن ظریف به داخل عضلات زیر چروک تزریق میشود، این تزریق باعث غیر فعال شدن عضله تولید کننده چین میشود و در نتیجه چروک فعال محو میشود. به همین دلیل بوتاکس برای برطرف کردن چین اخم (بین دو ابرو)، خطوط پیشانی و خطوط دور چشم بسیار عالی عمل میکند.

۳- بوتاکس برای درمان چه مناطقی به کار میرود؟

کاربرد زیبایی بوتاکس در صورت اغلب برای برطرف کردن چین اخم (بین دو ابرو)، خطوط پیشانی و خطوط دور چشم است.علاوه برا ین موارد از تزریق بوتاکس برای ‌بالا بردن وشکل دادن ابرو ها ، محو خطوط دور لب ، بالا بردن گوشه‌های لب و نوک بینی، کم کردن عمق چاله چانه ، ‌بهبود پوست پرتقالی شدن پوست چانه و برای از بین بردن ‌خطوط عرضی وعمودی گردن میتوان استفاده کرد.به غیر از کاربردهای زیبایی بوتاکس را میتوان برای درمان تعریق بیش از حد کف دست وپا وزیر بغل و حتی درمان سردردهای میگرنی و تنشی به کار برد.

۴- مزایای تزریق بوتاکس چیست؟

تزریق بوتاکس امروزه یکی از بهترین وموثرترین روشهای درمانی زیبایی پوست است .رفع چروک با این روش بسیارسریع و موثر است به طوری که بین۷-۲ روز پس از تزریق اثر بوتاکس شروع میشود و چروکها برطرف میشود.مزیت دیگر این روش برگشت سریع به سر کار است،حتی موقع خروج بیمار از مطب نیز اثری از تزریق انجام شده در بیمار مشاهده نمیشود.

اثرات تزریق بوتاکس بسته به تعداد تزریق قبلی بین ۹-۴ ماه طول میکشد.در صورت تزریق مکرر بوتاکس، به تدریج فواصل تزریق های بعدی بیشتر میشود یعنی عملاً با تزریق بوتاکس کمتر اثرات طولانیتری حاصل میشود.به طور کلی تزریق بوتاکس، بهترین و مطمئن ترین روش غیر جراحی برای جوانسازی پوست است.

۵- چه کسی کاندید مناسب برای تزریق بوتاکس است؟

هر کسی که خواهان این است که چهره جوان تر و کم‌چروک‌تری داشته باشد کاندید مناسبی برای تزریق است.مزیت تزریق بوتاکس این است که موقع خنده، اخم و تغییر فرم صورت چروک بیشتری در صورت ظاهر نمیشود.

2018-02-27T12:08:30+03:30فوریه 27, 2018|جراحی های زیبایی|بدون دیدگاه
ثبت نام
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات

Botox Injection

Botox is one of the many trade names for the neurotoxic protein called botulinum toxin that is produced by the bacterium Clostridium botulinum. The protein is used in cosmetic medicine to treat moderate to severe brow furrow (glabellar lines), uncontrolled blinking, lazy eye, wrinkles, and facial creases. These procedures use a small amount of diluted botulinum toxin that enables controlled weakening of muscles.

How Botox Works

Botox works by relaxing the muscles on the face that cause wrinkles. When we express ourselves, such AS TALKING AND SMILING WE CONSTANTLY USE OUR FACIAL MUSCLES WHICH CAUSES LINES AND WRINKLES ON THE FACE. Over the years these lines and wrinkles can become deeper and more prominent. This is especially the case in people who are very expressive when they talk, who may frown at times of stress or squint to avoid the sun. When Botox is injected into the face, the skin overlying the muscle appears smoother giving a more youthful appearance. The commonest areas where wrinkles are formed are in the frown area, on the forehead and the crow’s feet.

Usages

Prevent Wrinkles

Botox is not a permanent treatment and its effects wear off with time. The treatment can be repeated every 3 months although sometimes the effects can last longer in those people who have regular treatment. This is because with regular Botox treatments you can break the unconscious habit of forming excessive expressions such as frowning. Botox treatments are also used as a preventative treatment to prevent the formation of future wrinkles.

Frown Lines

Reducing the appearance of frown lines is one of the most common reasons people choose to have Botox. Frown lines can be seen as vertical lines in between the eyebrows and are common in people who frown a lot or have been overexposed to the sun. To treat these lines, usually five small injections are given in between the brow – one in the middle of the brow and two on either side of the of each brow muscle.

Brow Lift with Botox

Botox can also be used to achieve an eyebrow raise or “Chemical Brow Lift”. Carefully placed injections around the brow can raise the eyebrows by about 3 millimeters. This can open up the eyes and in women give a more feminine and youthful appearance.

Forehead Wrinkles

Forehead wrinkles appear as horizontal lines on the forehead which are more prominent when we raise our eyebrows. These can be treated with between five and ten small injections across the forehead. To successfully treat the lower part of the forehead, frown area treatment may also be recommended.

Crow’s Feet

Crow’s feet are situated in the outer corner of the eyes. They appear more prominent when smiling or laughing. They occur as the skin becomes less elastic with age combined with excessive sun exposure. Three small injections at either side of the eyes are usually very effective in treating crow’s feet wrinkles.

Botox Injections

The whole treatment takes around 5 to 10 minutes to complete and after the treatment you can drive or head back to work immediately, no recovery period is needed. It is an extremely safe procedure with very few risks involved. It can take between 4 to 7 days for the treatment to work and the effects last for an average of 3 months.

2018-02-27T13:56:21+03:30فوریه 27, 2018|Cosmetic Surgeries|بدون دیدگاه
ثبت نام
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات
رفتن به بالا