درباره دکتر علیرضا محبی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو آکادمی جراحان گوش و حلق و بینی آمریکا

عضو انجمن گوش و حلق و بینی ایران

عضو مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی بینی و سینوس

دكتر عليرضا محبی در سال 1382 از دانشگاه علوم پزشكی تهران فارغ التحصيل شده و از همان زمان فعاليت خود را بعنوان عضو هيئت علمی در بيمارستان رسول اكرم و فيروزگـــــر آغاز نمود.

از سال 1384 بعنوان مسئول دوره كوتاه مدت رينولوژی واز سال 1389 بعنوان مسئول فلوشيپ رينولوژی مشغول بكار ميباشد.

دوره های تكميـــلی جراحی زيبايی بينی ٬جراحی آندوسكوپيك سينوس وقاعده جمجمه را در آمريــكا ٬اطريش و انگليس گذرانده است.زمينه اصلی فعاليت و تحقيق وی جراحی زيبايی بينی وصورت ٬جراحی آندوسكوپيك سينوس و قاعده جمجمه وتست های Objective اندازه گيری مقاومت راه هوایی بينی می باشد.

مدارک و گواهینامه ها

کتاب ها